SKYTJENESTER

Online Backup

Med SSC Online Backup, kan din bedrift få en helautomatisert løsning for sikkerhetskopiering av alle typer servere, arbeidsstasjoner og e-postløsninger.

Online filbackup
Med SSC Online Backup krypteres virksomhetens viktige dokumenter og filer før de sikkerhetskopieres og sendes over bredbåndslinja for lagring på våre to fysisk adskilte datasentre med høy sikkerhet. Hele prosessen blir kontinuerlig monitorert, og det sendes ut en rapport etter gjennomført sikkerhetskopiering til bedriftens kontaktperson med status for overføringen.

All data krypteres i det det forlater virksomhetens maskiner på vei til lagringsservere hos SSC og kan kun leses med krypteringsnøkkelen som virksomheten selv bestemmer og innehar.

Kun et løpende månedsabonnement å forholde seg til, ingen etableringskostnader elller investering i kostbar program- eller maskinvare. Løsningen skaleres etter bedriftens behov og vekst. SSC Online Backup er enkelt, sikkert og oversiktlig.

Serverbackup
Verdien av en god løsning for sikkerhetskopiering kommer først til syne når uhellet er ute og dataene skal gjenopprettes. En vanlig online filbackup lagrer enkeltdokumenter. Å gjenopprette en komplett server med utgangspunkt i enkeltdokumenter er imidlertid svært tidkrevende og vil medføre flere dagers kostbar nedetid.

SSC Online Serverbackup sikkerhetskopierer komplette serverbilder, inkludert eventuelle virtuelle serverinstanser, med overføring til våre datasentre. Løsningen tilbakestiller hele maskinens innehold på kort tid når katastrofen med serverkrasj eller tyveri er et faktum. Selv når maskinene er fysisk borte fra virksomhetens lokaler, vil en gjenoppretting være mulig på kort tid. En god backupplan er en god forsikring hvis uhellet skulle være ute.

Kalkulator

SSC Online Backup
Pris på tjenesten:
19,99 NOK per måned
Pris på lisens:
+20,0 NOK per måned
Antall gigabyte lagringsplass:

Antall serverlisenser:

Antall PC lisenser:

Antall stasjonære/bærbare maskiner det skal tas STANDARD backup av:

Antall Microsoft Exchange lisenser:

Antall Vmware virtuelle servere:

Totalpris:
199,99 NOK per måned

Tjenesten faktureres kvartalsvis.