Vi ansetter: Ansvarsfull og dyktig 3.linje tekniker.

Fulldriftsavtaler

Fulldriftsavtaler

Med en driftsavtale blir SSC virksomhetens interne IT-avdeling, med ansvar for at IT-plattformen fungerer kontinuerlig og alle sikkerhetsaspekter ivaretatt.

SSC-fulldrift2
SSC Fulldriftsavtale er en komplett IT-avtale som dekker alt av løpende drift, monitorering og brukersupport, og gir forutsigbare IT-kostnader fra måned til måned.
Vi tar ansvar for alt fra lokale servere, arbeidsstasjoner, nettbrett og smarttelefoner til nettverk, brannmur og strømvern. Ved å utføre preventivt vedlikehold og overvåking følger vi opp og løser potensielle problemer før de utvikler seg til driftsstans og inntektstap. Skulle feil likevel oppstå, er 1 times kontraktsfestet responstidsgaranti en ekstra trygghet.
Vilkårene er særdeles gunstige, abonnementet har en kostnad tilsvarende kun 0,5 timer support per enhet per måned både for servere og klientmaskiner.

Utover løpende drift- og vedlikehold tar vi også en aktiv rolle i videreutviklingen av virksomhetens IT-strategi.
Ved daglig å følge utviklingen i IT teknologien tilbyr SSC kostnadsfri rådgivning for effektivisering og optimalisering av bedriftens kommunikasjonsløsninger og
IT systemer. En problemfri og effektiv IT hverdag frigir ressurser og skaper konkurransefortrinn.

Driftsavtale gir din bedrift en rekke fordeler:

Forutsigbare IT-kostnader hver måned
Stabilt IT-miljø med minimal nedetid
1 times responstidsgaranti
Kjapp og profesjonell feilretting
Lisensforvaltning
Beredskap utenfor kontortid
Høy sikkerhet, både aktiv og passiv
Konfidensiell behandling av bedriftens data
Alle IT-spørsmål til et sted
Profesjonell rådgivning og innkjøpsforslag ved investering i nytt utstyr
Et supporteam til disposisjon, bestående av faglærte teknikere med bred og dyp IT kompetanse
Periodiske tilstandsrapporter; dokumenterer bedriftens IT-systemer og tekniske infrastruktur

VELG MELLOM

Våre driftsavtaler:

Serverdrift

Serverdrift

SSC Serverdriftsavtale dekker alt av løpende drift og support på servermiljøet og gir forutsigbare IT-kostnader fra måned til måned.
Server drift

Klientdrift

Komplett IT-avtale. Vi tar ansvar for alt fra lokale servere, arbeidsstasjoner, nettbrett og smarttelefoner til nettverk, brannmur og strømvern.