Vi ansetter: Ansvarsfull og dyktig 3.linje tekniker.

Backup

Backup

SSC Online Backup sørger for helautomatisert sikkerhetskopiering av bedriftens data.

backup

Online filbackup

Med SSC Online Backup krypteres virksomhetens viktige dokumenter og filer før de sikkerhetskopieres og sendes over bredbåndslinja for lagring på våre to fysisk adskilte datasentre med høy sikkerhet. Hele prosessen blir kontinuerlig monitorert, og det sendes ut en rapport etter gjennomført sikkerhetskopiering til bedriftens kontaktperson med status for overføringen.

All data krypteres i det det forlater virksomhetens maskiner på vei til lagringsservere hos SSC og kan kun leses med krypteringsnøkkelen som virksomheten selv bestemmer og innehar.

Kun et løpende månedsabonnement å forholde seg til, ingen etableringskostnader eller investering i kostbar program- eller maskinvare. Løsningen skaleres etter bedriftens behov og vekst. SSC Online Backup er enkelt, sikkert og oversiktlig.

Serverbackup

Verdien av en god løsning for sikkerhetskopiering kommer først til syne når uhellet er ute og dataene skal gjenopprettes. En vanlig online filbackup lagrer enkeltdokumenter. Å gjenopprette en komplett server med utgangspunkt i enkeltdokumenter er imidlertid svært tidkrevende og vil medføre flere dagers kostbar nedetid.

SSC Online Serverbackup sikkerhetskopierer komplette serverbilder, inkludert eventuelle virtuelle serverinstanser, med overføring til våre datasentre. Løsningen tilbakestiller hele maskinens innehold på kort tid når katastrofen med serverkrasj eller tyveri er et faktum. Selv når maskinene er fysisk borte fra virksomhetens lokaler, vil en gjenoppretting være mulig på kort tid. En god backupplan er en god forsikring hvis uhellet skulle være ute.

Office 365-backup

Også dokumenter som lagres i Office 365, som SharePoint og OneDrive, bør sikkerhetskopieres. Selv om det er lite trolig at leverandøren vil miste dataene dine, er det alltid en risiko for at brukere sletter data de ikke skal eller for at filområdet rammes av f.eks. krypteringsvirus.

Microsoft overtar ikke ansvaret for en forsvarlig sikkerhetskopiering av forretningskritiske data i Office 365 selv om disse tjenestene driftes i deres egen infrastruktur

 

Produktspesifikasjoner og priser

Standard

Inkludert «lokalt depot»

Personlig kontaktperson hos leverandør . .
Moderne serverpark med redundans og høyeste sikkerhetsfasiliteter . .
Mulighet for manuell uthenting av data på disk/tape om nett er utilgjengelig . .
Kryptering av data før overføring til datasenter – krypeteringsnøkkel har kun kunde . .
Mulighet for iverksetting av «Disaster Recovery Test» . .
Daglig rapport til epost for gjennomført backupjobb . .
Lagring lokalt i Norge på SSC Datasenter . .
Fleksibel backupplan . .
Bindingstid – oppsigelsestid 3mnd 3mnd
Responstidsgaranti 60 minutter 60 minutter
Krav til minimum antall maskiner 1+ 1 +
Support og preventivt vedlikehold kl. 08-16 (ikke tredjeparts fagsystemer) Inkl. Inkl.
Etablering per klient / server kr 0,00 kr 0,00
Lisenser – opsjoner
Filbackup serverlisens per server kr 75,00 kr 75,00
Filbackup klientlisens per klient kr47,00 kr47,00
Serverbackup lisens (image backup) kr 120,00 kr 120,00
Office 365 backup lisens per bruker kr 20,00 kr 20,00
Lagringsplass:
30 GB kr 250,00 kr 450,00
50 GB kr 450,00 kr 650,00
100 GB kr 890,00 kr 1 390,00
200 GB kr 1 250,00 kr 1 750,00
350 GB kr 1 855,00 kr 2 355,00
500 GB kr 2 550,00 kr 3 050,00
750 GB kr 3 375,00 kr 3 875,00
1,5 TB kr 4 000,00 kr 5 250,00
2 TB kr 4 500,00 kr 5 750,00
3 TB kr 5 000,00 kr 6 750,00
6 TB kr 6 000,00 kr 10 000,00
12 TB kr 12 000,00 kr 13 000,00