Vi ansetter: Ansvarsfull og dyktig 3.linje tekniker.

Office 365 /Microsoft 365

Office 365 /Microsoft 365

Office 365 er den tradisjonelle skyproduktivitetssuiten som består av vanlige Microsoft Office-applikasjoner som Outlook.

office-365_1
For å flytte kundens virksomhet til skyen bruker vi Office 365 – skyproduktivitetssuite fra Microsoft. Microsoft tilbyr for tiden to hovedplaner for sine skyproduktivitetstjenester: Office 365 og Microsoft 365.

Office 365

Av de to typene planer er denne den mest populære. Office 365 er den tradisjonelle skyproduktivitetssuiten som består av vanlige Microsoft Office-applikasjoner som Outlook, Word, Excel og PowerPoint. De fleste av disse planene tilbyr vertsbaserte Microsoft Exchange-postbokser sammen med forskjellige "tilleggsprogrammer" som gir økt sikkerhet og etterlevelse for frittstående kontorapplikasjoner som Project.

Microsoft 365

Microsoft 365 ble introdusert i slutten av 2017 som et nytt produktbunt som kombinerer de tradisjonelle Office 365-funksjonene med Enterprise Mobility + Security (EMS) og Windows 10. Selv om denne planene er dyrere enn Office 365-, gir den en komplett skyproduktivitetsløsning. Den viktigste differensieringen er at disse planene inkluderer en Windows 10 Enterprise-lisens som kan brukes til å lisensiere virtuelle skrivebord i Microsoft Azure gjennom tradisjonell VDI eller gjennom Windows Virtual Desktop (WVD).